Menu Zamknij

Konkursy instrumentalne

Dydaktyczna działalność ośrodka kultury to nie tylko szeroka gama stałych zajęć, ale także organizacja przeglądów, których głównym celem jest prezentacja i ewaluacja umiejętności uczniów pobierających naukę w tzw. amatorskim ruchu muzycznym. Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie zorganizował już dwie edycje dwóch odzielnych przeglądów instrumentalnych: pianistycznego oraz gitarowego. Wydarzenia mają zasięg międzywojewódzki i noszą nazwę: Czary z Gitary oraz Miedźnopiano. Profesjonalna organizacja tych przedsięwzięć sprawia, że cieszą się opinią potrzebnych oraz wypełnijących istotną lukę w środowisku dydaktyki instrumentalnej szczególnie na poziomie gminnych ośrodków kultury.